Severdigheter

Severdigheter i Trøndelag

Informasjon om severdigheter

Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumente. Besøk Ringve museum og se samlinger fra hele verden.

Nidarosdomen og Erkebispegården har vært målet for mang en pilgrimferd og utgjør en stor del av det historiske Trondheim.

Studentbyen Trondheim har selvsagt også et eget Vitenskapsmuseum ved NTNU.

La deg inspirere av Trondhjems Kunstforening.

Trondheim bys egen perle, Munkholmen , byr også på bademuligheter.


Nidarosdomen

I hjertet av det historiske Trondheim ligger katedralen og Erkebispegården side om side. Sagaene og historien har gitt Nidarosdomen og Erkebispegården en verdig posisjon blant Norges turistattraksjoner. På denne møteplassen finnes et levende gudshus, en populær konsertarena og et skattet museum.

Vitenskapsmuseet

I museets samlinger, hovedsakelig innenfor naturvitenskap og kulturhistorie. I tillegg til faste utstillinger presenteres også større og mindre korttidsutstillinger og andre arrangement med samfunnsaktuelle tema, samt pågående arkeologiske og naturhistoriske forskningsprosjekt.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Historiske og moderne samlinger av kunsthåndverk & design i glass, sølv, drakt, tekstil, møbler og keramikk i 3 etasjer.

Ringve

På Ringve ligger Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter med samlinger fra hele verden.

Museet i Erkebispegården

Sammen med Nidarosdomen har Erkebispegården en helt spesiell plass i Norgeshistorien. Fra midten av 1100-tallet var gården et åndelig og politisk senter. Erkebispegården var midtpunkt i den norske kirkeprovinsen, som omfattet ikke bare Norge, men også Færøyene, Shetland, Isle of Man, Island og Grønland.

Trondheim Kunstmuseum

Trondheim Kunstmuseum har Norges tredje største offentlige kunstsamling med hovedvekt i norsk kunst fra ca. 1850 og frem til i dag.

Rustkammeret

Rustkammeret som begrep stammer fra middelalderens borger og slott. Det nåværende Rustkammeret i Trondheim kan føres tilbake til middelalderens Erkebispegård.

Sjøfartsmuseet

Trondhjems Sjøfartsmuseums utstillinger egner seg for liten og stor. I første etasje har vi laget en utstilling om dampskipstid, og i andre etasje er temaet seilskutetid og Trondheim som sjøfartsby.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Vitensenteret

Populærvitenskapellig opplevelsessenter. Over 150 modeller du kan eksperimentere med. For hele familien.

Norsk Telemuseum

Utstillingas hovedfokus er den trønderske telehistorien, fra varder og klafftelegraf, via morse og telefon, til personsøkere og mobiltelefoner.

Sporveismuseet

Sporveismateriell, fra Trondheim Sporvei og A/S Graakalbanen.

Rockheim

Rockheim er nasjonalmuseet for pop og rock i Norge. Museet har ansvar for å samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag.

Middelalderutstillingen

Utstillingen forsøker hovedsakelig å gjenskape livet i Trondheim i katolsk middelalder (ca. 1050-1537). Luktene og skitten må de besøkende selv forestille seg i et bybilde som bygger på gjenstander og bygningsrester gravd ut under Trondheims gater.

Musikkarenaer

Musikk og konsertarenaer.

Norsk Døvemuseum

Nasjonalt museum for hørselshemmedes kultur og historie.

Norsk Rettsmuseum

Norsk Rettsmuseum er det nasjonale museet for justissektoren. En hovedidè med all formidling vi driver, er å vise hvordan lov og rett alltid har vært – og alltid vil være – nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere. Derfor forteller vi ikke bare om fortiden, men også om lov og rett i vår egen samtid.

Kristiansten festning

Kristiansten Festning fra 1681.

Riksregaliene

Riksregaliene forener nasjonale symboler med utsøkt gullsmedkunst.

Trøndelag senter for samtidskunst

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon i Trondheim. Dette er galleriet der du kan oppleve kunst som ikke er blitt historie. TSSK viser skiftende utstillinger med samtidskunst og har som formål å vise nyskapende og eksperimentell kunst.